Välkommen till Anne Kempes Hemsida

Idé

Jag har alltid trollbundits av en god berättelse. Sagor, sägner och berättandets konst har alltid färgsatt min vardag. Min omgivning har mången gång även roats eller förtvivlats över min egen berättarförtjusning. Jag har även en vördnad för det för hand skrivna ordet, på så sätt att jag sedan barndomen sparat vartenda brev jag någonsin fått. Jag har kartong vis med gulnande brev uppe i garderoben, vilka jag vårdar ömt. Det ligger så många fragment av olika människors liv, i skrift förvarade däruppe på hyllorna. Det är deras egna ord nedpräntade med deras egen handstil. Många av breven har även en egen lukt kvar.

I min nutida konst – det tema jag arbetat på att utveckla under de senaste tre åren, förenas måleriet, sagan och brevet – berättandet. Titta själv.

Mvh/Anne Kempe
Copyright © 2003